Obliczenie: KMjL7e - 1

F_sprez  = 
 k* x
F_sprez =  k* x =