Pole powierzchni

Pole trójkąta: bok i wysokośc
S = 1/2 ah

Wzór na pole trójkąta: dwa boki i kąt między nimi
S = 1/2 ab sin(C)

Wzór na pole trójkąta: trzy boki(Wzór Herona)
S =saknis(p(p-a)(p-b)(p-c))

Wzór na pole trójkąta: trzy boki i promień okręgu wpisanego
S = p r

Wzór na pole trójkąta: trzy boki i promień okręgu opisanego
S = a b c / (4 R)

Wzór na pole trójkata prostokątnego
S = 1/2 ab

Wzór na pole trójkata równobocznego
S = a^2 saknis(3) / 4

Wzór na pole kwadratu: bok
S = a^2

Wzór na pole kwadratu: przekątna
S = 1/2 d^2

Pole prostokąta
S = ab

Wzór na pole prostokąta: przekątna
S = 1/2 d^2 sin(φ)

Wzór na pole równoległoboku: bok i wysokość
S = ah

Wzór na pole równoległoboku: dwa boki i kąt między nimi
S = ab sin(α)

Wzór na pole równoległoboku: przekątne i kąt między nimi
S = 1/2 d1 * d2 sin(φ)

Wzór na pole rombu: bok i kąt
S = a^2 sin(α)

Wzór na pole rombu: przekątne
S = d1 * d2 / 2

Wzór na pole czworokąta wpisanego w okrąg (wzór Brahmagupta za)
S = saknis((p-a)(p-b)(p-c)(p-d))

Wzór na pole trapezu
S = (a+b) h / 2

Wzór na pole trapezu: linia środkowa
S = mh

Wzór na pole wielokąta foremnego wpisanego w okrąg
S = 1/2 R^2 n sin(360 / n)

Wzór na pole wielokąta foremnego
S = n a r / 2

Wzór na pole trójkąta równobocznego: promień okręgu opisanego
S = 3 saknis(3) R^2 / 4

Wzór na pole trójkąta równobocznego: promień okręgu wpisanego
S = 3 saknis(3) r^2

Wzór na pole trójkąta równobocznego: wysokość
S =saknis(3) h^2 / 3

Wzór na pole kwadratu: promień okręgu opisanego
S = 2 R^2

Wzór na pole kwadratu: promień okręgu wpisanego
S = 4 r^2

Wzór na pole sześciokąta foremnego
S = 3 saknis(3) a^2 / 2

Wzór na pole sześciokąta foremnego: promień okręgu opisanego
S = 3 saknis(3) R^2 / 2

Wzór na pole sześciokąta foremnego: promień okręgu wpisanego
S = 2 saknis(3) r^2

Wzór na pole koła
S = π * R^2

Pole wycinka (sektora)
S = R l / 2

Pole wycinka: kąt sektora
S = π * R^2 * α / 360

Pole odcinka koła (mniejszy)
S = π * R^2 * α / 360 - S_ΔAOB

Pole odcinka koła (większy)
S = π * R^2 * α / 360 + S_ΔAOB

Pole odcinka koła
S =  R^2 /2 (π α / 180 - sin(α))