Trójkąty

Obwód trójkąta
P = a + b + c

Połowę obwodu trójkąta
p = (a + b + c) / 2

Twierdzenie cosinusów
c^2 = a^2 + b^2  - 2ab cos(α)

Twierdzenie sinusów
a / sin(A) = b / sin(B)

Twierdzenie sinusów
a / sin(A) = 2 R

Twierdzenie o dwusiecznej kąta
m / n  = b / c

Dwusieczna kąta trójkąta
l = saknis(bc - mn)

Dlugosc srodkowej trójkata
m_a = 1/2 saknis(2 (b^2 + c^2) - a^2)

Promień okręgu wpisanego w trójkąt
r = S / p

Promień okręgu opisanego na trojkacie
R = abc / 4S

Twierdzenie Pitagorasa
c^2 = a^2 + b^2

Promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny
r = (a + b - c) / 2

Promień okręgu opisanego na trojkacie prostokatnym
R = c / 2

Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym
R = a saknis(3) / 3

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny
r = a saknis(3) / 6