Wektory

Długość wektora
l = saknis(x^2+y^2)

Długość wektora w przestrzeni
l = saknis(x^2 + y^2 + z^2)

Iloczyn skalarny wektorów
A*B = a*b*cos(α)

Iloczyn skalarny wektorów współrzędnych
A*B = x1*x2 + y1*y2

Iloczyn skalarny wektorów współrzędnych w przestrzeni
A*B = x1*x2 + y1*y2 + z1*z2

Iloczyn skalarny wektorów pionowych
x1*x2 + y1*y2 = 0

Iloczyn skalarny wektorów pionowych w przestrzeni
x1*x2 + y1*y2 + z1*z2= 0

Kąt między wektorami
cos(α) = (x1*x2 + y1*y2) / (saknis(x1^2 + y1^2) * saknis(x2^2 + y2^2))

Kąt między wektorami w przestrzeni
cos(α) = (x1*x2 + y1*y2 + z1*z2) / (saknis(x1^2 + y1^2 + z1^2) * saknis(x2^2 + y2^2 + z2^2))

Wektory współliniowe (kolinearne)
x1 / x2 = y1 / y2

Odległość między punktami
AB = saknis((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)

Odległość między punktami w przestrzeni
AB = saknis((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2 + (z2 - z1)^2)