Teoria prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo wypadku
P(A) = m / n

Prawdopodobieństwo: zdarzenie przeciwne
P(Ā) = 1 - P(A)

Prawdopodobieństwo: zdarzenie wykluczające się
P(A+B) =  P(A) + P(B)

Prawdopodobieństwo: zdarzenia niezależne: iloczyn
P(A * B) =  P(A) * P(B)

Prawdopodobieństwo warunkowe
P(A_NUO_B) = P(AB) / P(B)

Rozkład Bernoulliego
P_n(k) = C(k, n) * p^k * q^(n-k)

Wartość oczekiwana
EX = x1*p1 + x2*p2 + x3*p3

Dyspersja
DX = (x1 - EX)^2 * p1 +  (x2 - EX)^2 * p2 + (x3 - EX)^2 * p3

Dyspersja
DX = (x1^2 * p1 + x2^2 * p2 + x3^2 * p3) - (EX)^2

Odchylenie standardowe
σ = saknis(DX)