Suma n-początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

S_n = (2 * a_1 + d (n-1)) * n / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =