Wektory

Długość wektora
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość wektora w przestrzeni
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Iloczyn skalarny wektorów
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Iloczyn skalarny wektorów współrzędnych
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Iloczyn skalarny wektorów współrzędnych w przestrzeni
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Iloczyn skalarny wektorów pionowych
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Iloczyn skalarny wektorów pionowych w przestrzeni
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Kąt między wektorami
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Kąt między wektorami w przestrzeni
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wektory współliniowe (kolinearne)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Odległość między punktami
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Odległość między punktami w przestrzeni
Znaleźć   Wiadomo:
      =