Iloczyn skalarny wektorów pionowych w przestrzeni

x1*x2 + y1*y2 + z1*z2= 0
Znaleźć   Wiadomo:
      =