Równania kwadratowe

Równanie kwadratowe
ax^2 + bx + c = 0
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wyróżnik równania kwadratowego
D = b^2 - 4ac
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pierwiastek równania kwadratowego
x = (-b - saknis(D)) / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pierwiastek równania kwadratowego
x = (-b + saknis(D)) / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Trójmian: rozkład na czynniki
ax^2 + bx + c = a(x - x1)(x - x2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Kwadrat zupełny
ax^2 + bx + c = a(x + b/(2a))^2 + (4ac - b^2 / (4a))
Znaleźć   Wiadomo:
      =