Równania kwadratowe

Równanie kwadratowe
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wyróżnik równania kwadratowego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pierwiastek równania kwadratowego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pierwiastek równania kwadratowego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Trójmian: rozkład na czynniki
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Kwadrat zupełny
Znaleźć   Wiadomo:
      =