Wyróżnik równania kwadratowego

D = b^2 - 4ac
Znaleźć   Wiadomo:
      =