Logarytmy

Logarytm jednego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Podstawa logarytmu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Suma logarytmów
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Różnica logarytmów
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Logarytm stopniu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Logarytm i stopień podstawy
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Logarytm i stopień podstawy
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Zamiana podstawy logarytmu
Znaleźć   Wiadomo:
      =