Logarytmy

Logarytm jednego
log(a,1) = 0
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Podstawa logarytmu
log(a,a) = 1
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Suma logarytmów
log(a,xy) = log(a,x)+log(a,y)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Różnica logarytmów
log(a,x/y) = log(a,x)-log(a,y)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Logarytm stopniu
log(a,x^n) = n * log(a,x)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Logarytm i stopień podstawy
log(a^n,x) = 1/n * log(a,x)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Logarytm i stopień podstawy
log(a,x) * log(x,a) = 1
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Zamiana podstawy logarytmu
log(a,x) = log(b,x)/log(b,a)
Znaleźć   Wiadomo:
      =