Równania form geometrycznych

Równanie linii prostej
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie prostej: Współczynnik kierunkowy
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie prostej: punkt i Współczynnik kierunkowy
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie okręgu o środku w punkcie (x0, y0)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie okręgu o środku w początku układu współrzędnych
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie kuli o środku w punkcie (X0, Y0, Z0)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie kuli o środku w początku układu współrzędnych
Znaleźć   Wiadomo:
      =