Równania form geometrycznych

Równanie linii prostej
ax + by + c = 0
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie prostej: Współczynnik kierunkowy
y = kx + l
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie prostej: punkt i Współczynnik kierunkowy
y - y1 = k(x - x1)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty
(y - y1) / (y2 - y1) = (x - x1) / (x2 - x1)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie okręgu o środku w punkcie (x0, y0)
(x - x0)^2 + (y - y0)^2 = R^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie okręgu o środku w początku układu współrzędnych
x^2 + y^2 = R^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie kuli o środku w punkcie (X0, Y0, Z0)
(x - x0)^2 + (y - y0)^2 + (z - z0)^2 = R^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Równanie kuli o środku w początku układu współrzędnych
x^2 + y^2 + z^2= R^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =