Różnorodny

Procent składany
S_n = S_0 (1+p/100)
Znaleźć   Wiadomo:
      =