Trójkąty

Obwód trójkąta
P = a + b + c
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Połowę obwodu trójkąta
p = (a + b + c) / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Twierdzenie cosinusów
c^2 = a^2 + b^2  - 2ab cos(α)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Twierdzenie sinusów
a / sin(A) = b / sin(B)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Twierdzenie sinusów
a / sin(A) = 2 R
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Twierdzenie o dwusiecznej kąta
m / n  = b / c
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Dwusieczna kąta trójkąta
l = saknis(bc - mn)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Dlugosc srodkowej trójkata
m_a = 1/2 saknis(2 (b^2 + c^2) - a^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu wpisanego w trójkąt
r = S / p
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu opisanego na trojkacie
R = abc / 4S
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Twierdzenie Pitagorasa
c^2 = a^2 + b^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny
r = (a + b - c) / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu opisanego na trojkacie prostokatnym
R = c / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym
R = a saknis(3) / 3
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny
r = a saknis(3) / 6
Znaleźć   Wiadomo:
      =