Ciąg

Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego
a_n = a1 + d (n - 1)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wyrazy ciągu arytmetycznego i Średnia arytmetyczna
a_n = (a_M1 + a_P1) / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Suma n-początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
S_n = (2 * a_1 + d (n-1)) * n / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Suma n-początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
S_n = ( a_1 + a_n) * n / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego
b_n = b1*q^(n-1)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wyrazy ciągu geometrycznego i Średnia geometryczna
b_n = saknis(b_M1 * b_P1)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Suma n-początkowych wyrazów ciągu geometrycznego
S_n = b1 * (q^n - 1) / (q - 1)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Suma n-początkowych wyrazów ciągu geometrycznego
S_n = (b_n *q - b1) / (q - 1)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Suma nieskończonego ciągu geometrycznego
S_n = b1 / (1 - q)
Znaleźć   Wiadomo:
      =