Czworokąty, wielokąty

Boki i przekątne równoległoboku
2(a^2+b^2) = d1^2 + d2^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Bok i przekątne rombu
d_1^2 + d_2^2 = 4a^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przekątna kwadratu
d = a saknis(2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Linia środkowa w trapezie
m = (a+b) / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wysokość wpisanego równoramiennego trapezu
h = saknis(a*b)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu wpisanego w czworokątu
r = S/p
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Kąt wielokąta foremnego
α = (n - 2) / n * 180
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Suma kątów wielokąta
s = (n - 2) * 180
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Bok wielokąta foremnego
a = 2 R sin(180 / n)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu wpisanego w wielokąt foremny
r =R cos(180 / n)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu opisanego na kwadracie
R = a saknis(2) / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu wpisanego w kwadrat
r = a / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym
R = a
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu wpisanego w sześciokąt foremny
r = a saknis(3) / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =