Czworokąty, wielokąty

Boki i przekątne równoległoboku
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Bok i przekątne rombu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przekątna kwadratu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Linia środkowa w trapezie
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wysokość wpisanego równoramiennego trapezu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu wpisanego w czworokątu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Kąt wielokąta foremnego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Suma kątów wielokąta
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Bok wielokąta foremnego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu wpisanego w wielokąt foremny
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu opisanego na kwadracie
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu wpisanego w kwadrat
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Promień okręgu wpisanego w sześciokąt foremny
Znaleźć   Wiadomo:
      =