Promień okręgu wpisanego w czworokątu

r = S/p
Znaleźć   Wiadomo:
      =