Pole powierzchni

Pole trójkąta: bok i wysokośc
S = 1/2 ah
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta: dwa boki i kąt między nimi
S = 1/2 ab sin(C)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta: trzy boki(Wzór Herona)
S =saknis(p(p-a)(p-b)(p-c))
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta: trzy boki i promień okręgu wpisanego
S = p r
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta: trzy boki i promień okręgu opisanego
S = a b c / (4 R)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkata prostokątnego
S = 1/2 ab
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkata równobocznego
S = a^2 saknis(3) / 4
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole kwadratu: bok
S = a^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole kwadratu: przekątna
S = 1/2 d^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole prostokąta
S = ab
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole prostokąta: przekątna
S = 1/2 d^2 sin(φ)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole równoległoboku: bok i wysokość
S = ah
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole równoległoboku: dwa boki i kąt między nimi
S = ab sin(α)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole równoległoboku: przekątne i kąt między nimi
S = 1/2 d1 * d2 sin(φ)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole rombu: bok i kąt
S = a^2 sin(α)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole rombu: przekątne
S = d1 * d2 / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole czworokąta wpisanego w okrąg (wzór Brahmagupta za)
S = saknis((p-a)(p-b)(p-c)(p-d))
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trapezu
S = (a+b) h / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trapezu: linia środkowa
S = mh
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole wielokąta foremnego wpisanego w okrąg
S = 1/2 R^2 n sin(360 / n)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole wielokąta foremnego
S = n a r / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta równobocznego: promień okręgu opisanego
S = 3 saknis(3) R^2 / 4
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta równobocznego: promień okręgu wpisanego
S = 3 saknis(3) r^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta równobocznego: wysokość
S =saknis(3) h^2 / 3
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole kwadratu: promień okręgu opisanego
S = 2 R^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole kwadratu: promień okręgu wpisanego
S = 4 r^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole sześciokąta foremnego
S = 3 saknis(3) a^2 / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole sześciokąta foremnego: promień okręgu opisanego
S = 3 saknis(3) R^2 / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole sześciokąta foremnego: promień okręgu wpisanego
S = 2 saknis(3) r^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole koła
S = π * R^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole wycinka (sektora)
S = R l / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole wycinka: kąt sektora
S = π * R^2 * α / 360
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole odcinka koła (mniejszy)
S = π * R^2 * α / 360 - S_ΔAOB
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole odcinka koła (większy)
S = π * R^2 * α / 360 + S_ΔAOB
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole odcinka koła
S =  R^2 /2 (π α / 180 - sin(α))
Znaleźć   Wiadomo:
      =