Pole powierzchni

Pole trójkąta: bok i wysokośc
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta: dwa boki i kąt między nimi
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta: trzy boki(Wzór Herona)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta: trzy boki i promień okręgu wpisanego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta: trzy boki i promień okręgu opisanego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkata prostokątnego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkata równobocznego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole kwadratu: bok
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole kwadratu: przekątna
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole prostokąta
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole prostokąta: przekątna
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole równoległoboku: bok i wysokość
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole równoległoboku: dwa boki i kąt między nimi
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole równoległoboku: przekątne i kąt między nimi
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole rombu: bok i kąt
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole rombu: przekątne
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole czworokąta wpisanego w okrąg (wzór Brahmagupta za)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trapezu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trapezu: linia środkowa
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole wielokąta foremnego wpisanego w okrąg
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole wielokąta foremnego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta równobocznego: promień okręgu opisanego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta równobocznego: promień okręgu wpisanego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole trójkąta równobocznego: wysokość
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole kwadratu: promień okręgu opisanego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole kwadratu: promień okręgu wpisanego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole sześciokąta foremnego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole sześciokąta foremnego: promień okręgu opisanego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole sześciokąta foremnego: promień okręgu wpisanego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wzór na pole koła
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole wycinka (sektora)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole wycinka: kąt sektora
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole odcinka koła (mniejszy)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole odcinka koła (większy)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole odcinka koła
Znaleźć   Wiadomo:
      =