Figury przestrzenne

Graniastosłup prosty: pole powierzchni ścian bocznych
S_son = P h
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole całkowite graniastosłupa prostego
S = S_son + 2 * S_pagr
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość graniastosłupa prostego
V = S_pagr * h
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Przekątna prostopadłościanu
d^2 = a^2 + b^2 + c^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni bocznej prostopadłościanu
S_son = 2(ac+bc)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole całkowite prostopadłościanu
S_son = 2(ab + bc + ac)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość prostopadłościanu
V = S_pagr*h
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość prostopadłościanu
V = a b c
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni bocznej sześcianu
S_son = 4 a^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole całkowite sześcianu
S = 6 a^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość sześcianu
V = a^3
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego
S_son = 1/2 * P * h_s
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego
S_son = S_pagr / cos(φ)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość ostrosłupa prawidłowego
V = 1/3 * S_pagr * h
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa ściętego prawidłowego
S_son = 1/2 (P1 + P2) * h_s
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa ściętego prawidłowego
S_son = (S1 - S2) / cos(φ)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole całkowite ostrosłupa ściętego
S = S_son + S1 + S2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość ostrosłupa ściętego
V = 1/3 h (S1+S2+saknis(S1*S2))
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni bocznej walca
S_son = 2 π r h
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole podstawy walca
S_pagr = π r^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole całkowite walca
S = 2 π r ( r + h)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość walca
V = π r^2 h
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni bocznej stożka
S_son = π r l
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole całkowite stożka
S = π r (r + l)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni bocznej stożka (rozkład)
S = π l^2 α / 360
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość stożka
V = 1/3 π r^2 h
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni bocznej stożka ściętego
S_son = π (R + r) l
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole całkowite stożka ściętego
S = π (R + r) l + π*R^2 + π*r^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość stożka ściętego
V = 1/3 π h (R^2 + r^2 + Rr)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni kuli (sfery)
S = 4 π * R^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość kuli (sfera)
V = 4/3 π * R^3
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni czaszy kulistej
S = 2 π R h
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość czaszy kulistej
V = π h^2 ( R - h / 3)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość czaszy kulistej: promień podstawy wycinka kuli
V = 1/6 π h ( h^2 + 3 r^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni wartswty kulistej
S = 2π *R * h
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość wartswty kulistej
V = 1/6 π h^3  + 1/2 π( r1^2 + r2^2) h
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Pole powierzchni wycinka kuli
S = π* R (2h + r)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Objętość wycinka kuli
V = 2/3 π * R^2 h
Znaleźć   Wiadomo:
      =