Koło, Okrąg

Długość okręgu
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość okręgu (średnica)
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość łuku
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość cięciwy okręgu
Znaleźć   Wiadomo:
      =