Koło, Okrąg

Długość okręgu
C = 2 π R
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość okręgu (średnica)
C = π d
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość łuku
l = π R α / 180
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Długość cięciwy okręgu
AB = 2 R sin(α)
Znaleźć   Wiadomo:
      =