Teoria prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo wypadku
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prawdopodobieństwo: zdarzenie przeciwne
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prawdopodobieństwo: zdarzenie wykluczające się
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prawdopodobieństwo: zdarzenia niezależne: iloczyn
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Prawdopodobieństwo warunkowe
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Rozkład Bernoulliego
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Wartość oczekiwana
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Dyspersja
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Dyspersja
Znaleźć   Wiadomo:
      =   

Odchylenie standardowe
Znaleźć   Wiadomo:
      =