Odchylenie standardowe

σ = saknis(DX)
Znaleźć   Wiadomo:
      =