Prawdopodobieństwo: zdarzenie przeciwne

P(Ā) = 1 - P(A)
Znaleźć   Wiadomo:
      =