Prawdopodobieństwo warunkowe

P(A_NUO_B) = P(AB) / P(B)
Znaleźć   Wiadomo:
      =