Prawdopodobieństwo: zdarzenia niezależne: iloczyn

P(A * B) =  P(A) * P(B)
Znaleźć   Wiadomo:
      =