Wzór na pole trapezu

S = (a+b) h / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =