Wzór na pole równoległoboku: dwa boki i kąt między nimi

S = ab sin(α)
Znaleźć   Wiadomo:
      =