Pole prostokąta

S = ab
Znaleźć   Wiadomo:
      =