Promień okręgu wpisanego w kwadrat

r = a / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =