Boki i przekątne równoległoboku

2(a^2+b^2) = d1^2 + d2^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =