Promień okręgu wpisanego w wielokąt foremny

r =R cos(180 / n)
Znaleźć   Wiadomo:
      =