Promień okręgu opisanego na kwadracie

R = a saknis(2) / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =