Promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym

R = a
Znaleźć   Wiadomo:
      =