Suma kątów wielokąta

s = (n - 2) * 180
Znaleźć   Wiadomo:
      =