Kąt wielokąta foremnego

α = (n - 2) / n * 180
Znaleźć   Wiadomo:
      =