Wysokość wpisanego równoramiennego trapezu

h = saknis(a*b)
Znaleźć   Wiadomo:
      =