Pierwiastek równania kwadratowego

x = (-b + saknis(D)) / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =