Równanie kwadratowe

ax^2 + bx + c = 0
Znaleźć   Wiadomo:
      =