Iloczyn skalarny wektorów pionowych

x1*x2 + y1*y2 = 0
Znaleźć   Wiadomo:
      =