Długość wektora w przestrzeni

l = saknis(x^2 + y^2 + z^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =