Iloczyn skalarny wektorów

A*B = a*b*cos(α)
Znaleźć   Wiadomo:
      =