Odległość między punktami w przestrzeni

AB = saknis((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2 + (z2 - z1)^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =