Iloczyn skalarny wektorów współrzędnych w przestrzeni

A*B = x1*x2 + y1*y2 + z1*z2
Znaleźć   Wiadomo:
      =