Kąt między wektorami

cos(α) = (x1*x2 + y1*y2) / (saknis(x1^2 + y1^2) * saknis(x2^2 + y2^2))
Znaleźć   Wiadomo:
      =