Iloczyn skalarny wektorów współrzędnych

A*B = x1*x2 + y1*y2
Znaleźć   Wiadomo:
      =