Odległość między punktami

AB = saknis((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =