Kwadrat sumy

(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =