Różnica sześcianów

a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =