Wariacje bez powtórzeń

A(k, n) = n! / (n - k)!
Znaleźć   Wiadomo:
      =