Atom i jądro atomu

Elektroniczny orbita
m v^2 / r = e^2 / (4 π ε0 r^2)

Drugi postulat Bohra (zwykle częstotliwości)
h ν = E_k - E_n

Kwantyzacja orbitach elektronowych
m v r = n h / (2 π)

Promień orbity Bohra
r = 4 π ε0 * n^2 * ℏ / (m e^2)

Promień orbity Bohra elektronu
r = n^2 * 0,528 * 10^(-10)

Prędkość elektronu na orbicie Bohra
v  = saknis(e^2 / (4 π ε0 m r))

Prędkość elektronu na orbicie Bohra
v  = e^2 / (4 π ε0 n ℏ)